Farma KALIŠTĚ

O nás

Farma Kaliště, společnost s ručením omezeným, se sídlem České Libchavy č.p. 8, PSČ 561 14, Pardubický kraj, vznikla zapsáním do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 27. června 1991.

Prvním vlastníkem firmy byl Ing. Josef Papáček st. Zakládající majetek společnosti byl složen z restituce a z transformace družstva. Restituční podíl se skládal ze zvířat, a to 10 kusů skotu a 1 prasnice. Dále z krmiva a steliva, což bylo vydáno v prasatech. Pozemky byly získány pachtovní smlouvou, včetně práva myslivosti.

Další majetek společnosti byl pořízen z úvěru České spořitelny na 4 roky a státní nevratné dotace pro podporu nových (soukromých) forem podnikání. Za získanou částku pořídila společnost 15 kusů jalovic, z nichž 10 kusů bylo plemene Limousine dovezených z Maďarska. Získané peníze se dále použily na nákup strojů a traktorů pro hospodaření. Pro získání této dotace byla podmínka hospodařit minimálně 9 let. V případě nedodržení této podmínky, by společnost musela vrátit částku v plné výši.

Pozemky Farmy Kaliště leží v oblasti mírně teplé, okrsku mírně teplém, vlhkém, vrchovinném. Úhrn srážek za vegetační období, tj. od IV. – IX., je 469 mm a průměrná teplota vzduchu, za totéž období, je 13,3 °C. Zkoumané území Farmy Kaliště leží v geomorfologické oblasti úvalu Ústecko - Třebovského a vrchoviny Litického hřbetu. Nejvyšší polohu mají pozemky na východní straně hospodářského území 502 m n. m., ty postupně klesají od východu k západu, aby těsně před městem Brandýs nad Orlicí přešly do strmého svahu na výšku 320 m. n. m. ve městě. Samotný dvůr Kaliště leží v nadmořské výšce 440 m n. m. Z agronomického hlediska je utváření reliéfu z převážné většiny optimální pro využití zemědělské mechanizace.

Farma obhospodařuje cca 174 ha zemědělské půdy, především v okolí osady Kaliště. Součástí farmy je také cca 40 ha pozemků v katastru obce České Libchavy, kde je v současné době vybudován pastevní areál. Trvalé travní porosty tvoří 74 ha, na zbývající výměře jsou pěstovány obiloviny, kukuřice na siláž a na zrno, řepka a tráva na semeno, která vhodně doplňuje chov masného skotu. Na začátku podnikání byl v podniku pěstován mák, 20 - 30 ha, který dosahoval největších zisků na jednu jednotku plochy. V posledních dvou letech se opět přistoupilo k pěstování maku. Byly pěstovány i luskoviny nebo léčivé rostliny.

Cílem v rostlinné výrobě je pěstovat plodiny na takové výměře, která pokryje potřeby podniku. Jedná se především o obiloviny pro krmné potřeby prasat, nyní jsou obiloviny dodávány do ZES a.s. Běstovice a zpětně jsou odebírány krmné směsi pro všechny kategorie prasat. Jedná se i o výrobu dostatku krmných obilovin pro skot, kromě minerálních přísad do krmiv (lizů), krmné směsi pro příkrm telat a jádra pro odchov plemenných býků, nejsou žádná krmiva nakupována a vše je vyráběno v podniku. Výměra pozemků a struktura plodin, na nich pěstovaných, plně pokrývá potřebu steliva v chovu skotu a prasat, potřebu objemných krmiv, především siláže a senáže.

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu plemene Limousine, užitkový chov prasat a vhodným doplňkem je chov koní a ryb.

V červenci 2002 se spoluvlastníkem firmy a statutárním orgánem stal Ing. Josef Papáček jr., který je od ledna 2010 jediným majitelem společnosti.

Farma KALIŠTĚ

AKTUALITY

|

O NÁS

|

LIMOUSINE

|

VÝSTAVY

|

PRODEJ ZVÍŘAT

|

FOTOGALERIE

|

ODKAZY

|

KDE NÁS NAJDETE

© 2011 - 2015 Farma KALIŠTĚ s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Webovou prezentaci vytvořil Michal Broulík